Prevádzkovateľ

WEBKLUB, s.r.o.
Výstavby 7
040 11 Košice 11

Kontaktné údaje

telefón       +421 948 604 888                                                              telefón      +421 903 287 001
e-mail e-mail