Slovník finančných pojmov

Zákony SR

  • Zákon o spotrebných úveroch
  • Zákon o ochrane spotrebiteľa
  • Občiansky zákonník
  • Obchodný zákonník
  • Zákon o stavebnom sporení
  • Zákon o poisťovníctve
  • Zákon o bankách
  • Zákon o dohľade nad finančným trhom
  • Zákon o ochrane vkladov

 

Subjekty poskytujúce právne služby

Notári

Pri podávaní žiadosti o úver alebo pôžičku je pre splnenie všetkých náležitostí potrebné overenie písomností, zmlúv a podpisov notárom.

Vyhľadávač notárskych úradov a notárov nájdete na stránke Notárskej komory SR.

Súdni znalci

Ak sa rozhodnete pre hypotéku, k zabezpečovanej nehnuteľnosti budete potrebovať znalecký posudok vypracovaný podľa Vyhl. č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v programe Hypo akýmkoľvek registrovaným súdnym znalcom z odboru oceňovanie stavieb a nehnuteľností.

Zoznam všetkých súdnych znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Právnici, advokáti

V prípade, že ste sa rozhodli sčasti financovať napr. kúpu nehnuteľnosti úverom, hypotéky či pôžičky, kúpno-predajná zmluva by mala byť ošetrená právnikom.

Rýchlo vyhľadať právnika či advokáta môžete na stránke Slovenskej advokátskej komory.

 

Dôležité linky